Program szkoły pływania NEMO
  1. Podstawową naukę pływania prowadzimy zgodnie z autorskim programem nauczania opracowanym w oparciu o „Program nauczania pływania podstawowego” Ryszarda Kurpińskiego.
  2. Doskonalenie pływania i technik pływackich realizujemy zgodnie z Ogólnopolskim Programem Nauczania Pływania opracowanym przez Katarzynę Kucie i Alicję Stachurę zalecanym przez Polski Związek Pływania.